menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Kisajátítási ügyek

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárás kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. A kisajátítás feltételeinek vizsgálata (szükségesség, arányosság elveinek figyelembevétele, pénzügyi fedezet rendelkezésre állása).

3. Ingatlanforgalmi szakvélemény, szükség esetén kisajátítási vázrajz megrendelése.

4. Előterjesztés készítése a vételi ajánlatról, döntés a kisajátítási eljárás megindításáról, megegyezés hiányában.

5. Az Önkormányzat által megszerezni kívánt ingatlan/ingatlanrész tulajdonosának megkeresése a vételi ajánlattal.

6. A vételi ajánlat elfogadása esetén adásvételi szerződés tervezetének készítése, egyeztetése az ügyféllel és az Önkormányzat megbízott jogi képviselőjével.

7. Az előzetesen egyeztetett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalásÍ rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

8. Az aláírt szerződés egy eredeti példányának megküldése a Pénzügyi Iroda részére a vételár átutalása és a szerződés nyilvántartásba vétele céljából.

9. A vételár teljes összegének átutalását követően kezdeményezzük az Önkormányzat tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését, valamint birtokba vesszük az ingatlant, illetve ingatlanrészt, amelyről értesítjük a Pénzügyi Irodát, az Üzemeltetési Osztályt, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére.

10. A tulajdonjog átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése céljából.

11. Az ügyirat irattárba helyezése.

12. A vételi ajánlat elutasítás esetén kisajátítási vázrajz, szükség esetén kisajátítási terv megrendelése.

13. Kisajátítási eljárás kezdeményezése a Pest Megyei Kormányhivatal előtt.

14. A kisajátítási eljárás eredményeként a kártalanítási összeg megfizetése, szükség esetén letétbe helyezése.

15. Az ingatlan, illetve ingatlanrész birtokba, a birtokba vételről a Pénzügyi Iroda, az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére. értesítése.

16. A tulajdonjog átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése céljából.

17. Az ügyirat irattárba helyezése.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

  • 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
  • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs Város Helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
  • Budaörs Város Jegyzőjének 3/2020. számú Jegyzői utasítása a Budaörsi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatáról
  • Budaörs Város Jegyzőjének a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 28/2020. számú utasítása

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon