Tájékoztató a jelöltek és jelölő szervezetek részére

Tájékoztató a jelöltek és jelölő szervezetek részére az önkormányzati és nemzetiségi választás fontosabb szabályairól (217. választási füzet) - Megtekintéshez / letöltéshez kattintson ide

A jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

Egyéni választókerületi képviselő-jelölt

A szükséges ajánlások száma:

 • a 01. egyéni választókerületben 24 fő
 • a 02. egyéni választókerületben 24 fő
 • a 03. egyéni választókerületben 24 fő
 • a 04. egyéni választókerületben 23 fő
 • a 05. egyéni választókerületben 23 fő
 • a 06. egyéni választókerületben 23 fő
 • a 07. egyéni választókerületben 22 fő
 • a 08. egyéni választókerületben 23 fő
 • a 09. egyéni választókerületben 24 fő
 • a 10. egyéni választókerületben 23 fő

Polgármester-jelölt

A szükséges ajánlások száma: 300

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt

A 8/2024. számú NVB határozat alapján a szükséges ajánlások száma:

 • görög: 5
 • horvát: 5
 • lengyel: 5
 • német: 32
 • örmény: 5
 • roma: 8
 • román: 5
 • szerb: 5
 • szlovák: 5

jelölt- és listaállításhoz szükséges nyomtatványok

Helyi önkormányzati választás

Nemzetiségi választás:

határidők

A határidőkről a valasztas.hu oldalán tájékozódhat.

megbízott választási bizottsági tag bejelentése

A választási bizottság megbízott tagjának, illetve a nemzetiségi megfigyelő bejelentésének határideje 2024. május 31. 16:00.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagját a bizottság elnökéhez, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját és a nemzetiségi megfigyelőt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (vagy Pest megye 02. OEVI vezetőjéhez) kell bejelenteni az alábbi nyomtatványokon:

névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét

 • az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a helyi választási iroda,
 • a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda

az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt, lista nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.

Közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja az igénylésre jogosult.

Az adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára.

Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

Az adatszolgáltatás igényelhető az alábbi nyomtatványon:

A helyi választási iroda a nemzetiségi jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét.

Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

Az adatszolgáltatás igényelhető az alábbi nyomtatványon: