menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Települési címek megállapítása, címnyilvántartás

Ügyleírás

A Magyarország területén található ingatlannak megállapított és a központi címregiszterbe (országos címnyilvántartás) bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2004. (XII. 01.) számú rendelete értelmében az elnevezett közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

A település illetékességi területén lévő települési címeket az önkormányzat jegyzője állapítja meg, valamint rendezi azokat. A címmegállapítást és címrendezést (település megnevezése, közterület neve és jellege, a telek egyedi azonosítására szolgáló házszám, ezen belül az épület, lépcsőház, szint, és ajtó száma, illetve megjelölése) a jegyző az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok alapján végzi.

A jegyző a települési címek megállapításáról, megváltoztatásáról határozattal dönt. A rendezett címet tartalmazó iratot közölni kell az érintett tulajdonossal, a véglegessé vált határozatot pedig a személyiadat–, és lakcím nyilvántartási, valamint ingatlan-nyilvántartási hatóságokkal.Az új cím a címnyilvántartásban rögzítésre kerül.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

Csatolandó mellékletek

 • társasházaknál alapító okirat
 • osztatlan közös tulajdonnál használati megosztási megállapodás (nyilatkozat vagy szerződés formájában)
 • bérlő esetén a bérleti szerződés másolata
 • meghatalmazott eljárása esetén a tulajdonos vagy haszonélvező által aláírt meghatalmazás(közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat)

Tájékoztató

Csatolandó mellékletek:

 • Amennyiben a kérelmező az ingatlannak nem tulajdonosa, meghatalmazás csatolása szükséges.
 • Amennyiben két-, vagy többlakásos ingatlanra kéri a cím rendezését:
   • nem társasház esetén mellékelni szükséges a tulajdonosok között létrejött használati megállapodás másolatát, valamint szintenkénti alaprajzot, melyen a lakások bejárata jelölve van
   • társasház esetén mellékelni szükséges a földhivatal által ellenjegyzett társasházi alapító okirat másolatát, a társasház bejegyzéséről és az albetétek létesítéséről szóló földhivatali határozat másolatát, a földhivatal által záradékolt változtatási vázrajz másolatát, valamint szintenkénti alaprajzot, melyen a lakások és azok bejárata, valamint a nem lakás albetétek is feltüntetésre kerültek (több lépcsőház esetén lépcsőházanként).
 • Amennyiben telekmegosztás, telekösszevonás, épületbejegyzés, belterületbe vonás miatt kéri a cím megállapítását, másolatban mellékelni szükséges a földhivatal által záradékolt változtatási vázrajzot és a földhivatali határozatot.

Egyéb információk:

A kérelem és mellékletei elektronikus úton történő benyújtása az e-papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu) lehetséges, ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemélyek részére (a kérelem e-mail útján történő benyújtása esetén hatósági eljárást indítani a hatályos jogszabályok alapján nem áll módunkban).

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Illyés Lívia
+36 (23) 447-937
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,
 • elektronikusan

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

 • Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.
 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, melyhez ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

Nincs jogvesztő időbeli hatály

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Hivatalból vagy kérelemre indul.

Kérelemre induló eljárásban a kérelmet annak a személynek kell benyújtani, akinek a települési cím megállapításához vagy megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik.A kérelemben meg kell jelölni az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat (település, helyrajzi szám, épület, amennyiben van: lépcsőház, szint, ajtó).

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

60 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon