menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Ügyleírás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a szálláshely fekvése szerinti illetékes önkormányzat jegyzője igazolást ad ki, akit a jogszabály a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként is kijelöl.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

A szálláshely-minősítési tevékenységet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. látja el.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely üzemeltetési tevékenység megkezdését a Kormányrendeletben meghatározott kötelező adattartammal a szálláshely fekvése szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjének kell bejelenteni.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Amennyiben a bejelentés megfelel a Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, a jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki, melyet - az egyéb szálláshely kivételével- ellenőrzés lefolytatása céljából megküld az érintett szakhatóságoknak.

A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

Csatolandó mellékletek

  1. nem a kérelmező tulajdonában levő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével)
  2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében - ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató - a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  4. a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
  5. a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek

Az ingatlan tulajdoni lapja

Tájékoztató

A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát.

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztráció: www.ntak.hu

Letölthető dokumentumok

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Czinkán-Zsejki Judit
+36 (23) 447-955
igazgatas@budaors.hu
dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

  • személyesen, irodánkon (magánszemély esetén),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (magánszemély esetén),
  • postai úton (magánszemély esetén), vagy
  • elektronikusan ügyfélkapun keresztül
  • A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról

Elektronikus elérhetőség

Elektronikus elérhetőség

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása


Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

8 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területén lévő szálláshelyek

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Megyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - IGAZGATÁS005 - SZÁLLÁSHELY (ÜZLETI CÉLÚ)-ENGEDÉLY KÉRELEM

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon