menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Folyószámla ügyintézés

Ügyleírás

Az adóhatóság az adózó befizetéseit és a kiutalásokat az adózó adószámláján adónemenként mutatja ki.

Az adóhatóság az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a túlfizetés összegéről minden év szeptember 10-ig az adózók részére értesítést ad ki.

Ha az adóhatóság az adóst terhelő kötelezettség mellett túlfizetést is nyilvántart, a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozásokra elszámolhatja és ezzel egyidejűleg az adóst értesíti. Túlfizetés esetén az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre, az adózó által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre számolja el.

Ha az adózónak adótartozása nincs és adóbevallási kötelezettségének eleget tett, rendelkezhet a túlfizetés visszatérítéséről. Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha az adózónak nincs általa nyilvántartott tartozása, adók módjára behajtandó köztartozása.

Jogosultak köre

Amennyiben a helyi önkormányzati adóhatóságnál nincs az adózónak más adónemen nyilvántartott tartozása, akkor rendelkezhet a túlfizetés összegének más önkormányzatnál, illetve adóhatóságnál vezetett adószámláján fennálló lejárt tartozásra történő átvezetésről, vagy kérheti a túlfizetés összegének visszatérítését.

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Egyéb információ

Az önkormányzati adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető adó-visszaigénylést, az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatarthatja. A visszatartásról az adózót az adóhatóság végzéssel értesíti.

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, adózót terhelő más tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában hivatalból törli azt.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Adóiroda
Adóigazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Takács Beáta
+36 (23) 447-918
Nagyné Kondek Krisztina
+36 (23) 880-411

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek: Vállalkozások, egyéni vállalkozók, alapítványok, egyesületek stb.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek: magánszemélyek

Elektronikus elérhetőség

Elektronikus elérhetőség

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ 

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

A helyi adóügyekben az elektronikus ügyindítás az E-önkormányzat portálon történik, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Adóiroda, Adóigazgatási Osztály

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház utca 7.
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon