menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Ingatlan csere

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárás kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek a megkeresése annak megállapítása céljából, hogy a tárgyi ingatlanok, cseréje településrendezési, településfejlesztési, vagy egyéb szempontból az Önkormányzat érdekében áll-e, illetve a cserével az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan szükséges-e valamely önkormányzati feladat ellátásához.

3. Ha a megkeresett szervezeti egységek nyilatkozatai alapján a csere indokolt, abban az esetben ingatlanforgalmi szakvélemény megrendelése.

4. Az ingatlan értékétől függően előterjesztés készítése a Képviselő-testület, vagy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság számára.

5. A csere ingatlan tulajdonosa részére megküldésre kerül a csere tárgyában hozott határozat.

6. Ha a csere partner úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a csere feltételeit, abban az esetben elkészítésre kerül a csere szerződés tervezete, amely egyeztetésre kerül az Önkormányzat jogi szakértőjével és a cserepartnerrel.

7. Az előzetesen egyeztetett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

8. Ha az adásvétel érvényességéhez a vonatkozó jogszabály valamely jóváhagyást, hozzájárulást egyéb kelléket kíván meg, abban az esetben a csere szerződés a nyilatkozatuk megtétele érdekében megküldésre kerül ezen szervek, illetve szervezetek részére is.

9. Ha a szerződés hatályosul – rendelkezésre áll valamennyi jogszabály által megkívánt nyilatkozat, vagy annak hiányában letelt az annak kiadására jogszabályban meghatározott idő, akkor az eladó erről tájékoztatásra kerül, továbbá feljegyzéssel megkeressük a Pénzügyi Irodát amennyiben érték különbözet megfizetésére kerül sor valamelyik fél részéről. A szerződés egy eredeti példánya is megküldésre kerül a Pénzügyi Iroda részére a szerződés nyilvántartásba vétel céljából.

10. Az esetleges értékkülönbözet összegének megfizetését követően kezdeményezzük a tulajdonjogoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését. A tulajdonjogok átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése céljából.

11. Az esetleges értékkülönbözet teljes összegének megfizetését követően kerül sor az ingatlanok kölcsönös birtok átruházására. amely megtörténtéről tájékoztatást küldünk a Pénzügyi Iroda az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére.

12. Az ügyirat irattárba helyezése.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

 • 2007. évi CXXVI. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2011. évi CXCVI törvény a Nemzeti vagyonról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Jegyzőjének 3/2020. számú Jegyzői utasítása a Budaörsi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatáról
 • Budaörs Város Jegyzőjének a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 28/2020. számú utasítása

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon