menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Zenés, táncos rendezvény tartása

Ügyleírás

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

 • építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;
 • zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
 • rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;
 • alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.

A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.


Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény)

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A tevékenységet kizárólag véglegessé vált engedély birtokában lehet megkezdeni.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

A jegyző állásfoglalás céljából hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

A tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Csatolandó mellékletek

 • biztonsági terv-tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján szükséges)
 • aláírási címpéldány
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.)
 • haszonélvező hozzájárulása
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
 • közterületen tartandó rendezvény esetén közterület-hozzájárulási engedély beszerzése szükséges

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Czinkán-Zsejki Judit
+36 (23) 447-955
igazgatas@budaors.hu
dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Elektronikus úton

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

20 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területén tartandó rendezvény

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon