menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás

Ügyleírás

A támogatásra az e célra elkülönített keretösszeg erejéig azok a személyek jogosultak, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a támogatás teljes időtartama alatt az alábbi szociális, nyugdíjszerű és egészségkárosodásiellátások bármelyikében részesülnek:

 • a) fogyatékossági támogatás
 • b) magasabb összegű családi pótlék
 • c) aktív korúak ellátása
 • d) időskorúak járadéka
 • e) ápolási díj, települési ápolási támogatás
 • f) nyugdíjszerű ellátás: rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás
 • g) öregségi, rokkantsági nyugdíj

és a támogatás iránt kérelmet nyújtanak be.

A támogatás formái:

 • a) 20 óra időtartamú, felhasználó szintű alapfokú informatikai és internet-használat oktatás,
 • b) további, összesen 20 óra gyakorlati számítógép és internet használat biztosítása,
 • c) 10 óra továbbképzés,
 • d) 20 óra időtartamú oktatás az esélykiegyenlítést szolgáló mobiltelefon és egyéb digitális eszközök, alkalmazások gyakorlati használatáról.

A támogatások közül az a), b) és d) pontban meghatározottakat egyszeri esetben, a c) pontban szereplőt évenként lehet igényelni.

Csatolandó mellékletek

A jogosultságot igazoló dokumentum(pl: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított ellátás összesítő); a szociális ellátások esetében a megállapításról rendelkező határozat másolata, amennyiben azt nem Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere hozta.

A kérelem kötelező tartalma

A kérelem nyomtatványban feltüntetettek szerint

Hivatalból beszerzendő mellékletek

Önkormányzat által folyósított ellátások esetén a támogatást megállapító határozat

Megjegyzés

A támogatásokat a jogosult a kérelmének helyt adó határozat meghozatalától számított egy éven belül veheti igénybe.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Iroda

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Polgármester

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Képviselő-testület
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon