menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Fás szárú növények kezelése, telepítése

Ügyleírás

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

Fás szárú növény pótlása nem történhet a következő fajok egyedeivel: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa (kivéve ezek kertészeti változatai), valamint cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. Ha a pótlás az inváziós fás szárú növény kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy a fás szárú növényekkel rendelkezni jogosult használója köteles gondoskodni az újulat eltávolításáról.

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes – az előző kötelezettséggel ellentétes - megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról, ill. ilyen származékainak összegyűjtéséről.

Az ügyfelet megillető jogok:

 • törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,
 • tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog
 • anyanyelv használatának joga,
 • kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,
 • kérhető a személyes adatok zártan kezelése,
 • nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,
 • iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.
 • személyes vagy képviseleti részvétel,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

 • az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

A kérelem kötelező tartalma

A bejelentésben az alábbiakat kérjük feltüntetni:

 • a fás szárúakkal kapcsolatos probléma leírása,
 • a fás- szárú növény helyének egyértelmű, pontos meghatározása (utca házszám, helyrajzi szám),
 • bejelentő neve, címe, elérhetősége.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Budaörs Város közigazgatási területén található fás szárú növényekkel kapcsolatban Budaörs Város Jegyzője a Használót a rendeletben meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a rendelet szerinti telepítési előírások teljesítésére kötelezheti.

Bejelentések benyújtásának módja:

 • személyesen irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben, időpontfoglalás nem szükséges),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton.

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Hivatalból vagy kérelemre indul.

Kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtható:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben)
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben)
 • postai úton
 • elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

60 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon