menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Fakivágással kapcsolatos ügyek

Ügyleírás

Annak érdekében, hogy elkerüljük az élő növényzet rongálását, pusztítását, értékük csökkenését, valamint a zöldterületek indokolatlan megszűnését:

I. Közterületen álló fa esetén:

 • a fakivágás engedélyezését az erre rendszeresített kérelem nyomtatványon (Kérelem közterületen lévő fakivágás engedélyezésére) kell kezdeményezni, és az csakis véglegessé vált engedély birtokában végezhető

     A kivágás kizárólag az alábbi esetekben engedélyezhető:

- kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott elkerülhetetlen okból, vagy

- építmény elhelyezése miatt

 • kérelemre vagy hivatalból a jegyző szakmai segítséget nyújt
- a fakivágás szakmai indokoltságának eldöntésében,

- a fakivágás rendelet szerinti jogi, illetve pénzügyi következményei megítélésében

 • a pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 120%-a
 • a fakivágási engedély a határozat véglegessé válását követő 1 évig érvényes.

II. Nem közterületen álló fa esetén:

 • legalább 5 munkanappal a fakivágás megkezdése előtt az erre rendszeresített nyomtatványon (Bejelentés nem közterületen történő fakivágásról) kell bejelenteni
 • utólagos, haladéktalan bejelentés szükséges abban az esetben, ha a bejelentés miatti késlekedés testi épséget vagy vagyontárgyat úgy veszélyeztet, hogy a veszély elhárítása időben biztonságosan más módon nem lehetséges; a veszélyhelyzet a bejelentés mellékleteként megküldendő dokumentációban igazolandó, lehetőség szerint fényképfelvételekkel is
 • a pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 100%-a, kivéve:

- természetes úton kiszáradt vagy természeti csapással érintett fa kivágása (e tényeket a kérelem/bejelentés mellékleteként megküldendő – fényképfelvételt is tartalmazó - dokumentációval kell igazolni), valamint

- fényképfelvételeket is tartalmazó kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott okból történő fakivágás esetén (pl. betegség, túl közeli ültetés miatt)

annyi fát kell ültetni, ahányat kivágnak

 • Budaörs Város Jegyzője a pótlási kötelezettséget, annak határidejét és mértékét határozatban állapítja meg.

III. Közterületen és nem közterületen álló fa kivágásának közös szabályai:

 • a kivágott fa pótlását lehetőleg a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni
 • amennyiben a telepítésre a kivágással érintett ingatlanon nincs lehetőség, a pótlás részben vagy egészben pénzbeli megváltással teljesíthető
 • a pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki
 • a pótlási kötelezettség nem, vagy részbeni teljesítése esetén a hiányzó pótlás tekintetében pénzbeli megváltásra kötelezés, továbbá egyéb szankció (figyelmeztetés, pénzbírság) alkalmazására kerül sor
 • az engedély vagy bejelentés nélküli fakivágás szankciót von maga után (a fa pótlására vagy értékének megfizetésére történő kötelezés és 200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság/kivágott fa)

A fa fogalmát, valamint a pótlásra ajánlott, illetve a pótlásként nem ültethető fafajok felsorolását a rendelet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben)
 • postai úton
 • elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező (az e-mail nem megfelelő)

Elektronikus elérhetőség

Elektronikus elérhetőség

Budaörsi Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Kérelemre, illetve bejelentés alapján

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs város közigazgatási területe

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) rendelete
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) számú rendelete
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

- Nem közterületiingatlanon történő fakivágás esetében: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - Közterületen történő fakivágás esetében: Pest Vármegyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon