menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Hatósági bizonyítvány (HB)

Ügyleírás

Általános leírás

Ha a rendeltetésváltozás és a rendeltetési egység szám változás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

A kérelem a következő esetekre vonatkozhat:

  • 2013. január 1. után megvalósult rendeltetésmódosítás vagy rendeltetési egység szám változás igazolása (előzetesen településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni),
  • 2013. január 1. előtt megvalósult rendeltetésmódosítás vagy rendeltetési egység szám változás igazolása (településképi bejelentési eljárás nem folytatható le rá).

Eljárás benyújtására jogosultak köre

Budaörs közigazgatási területén meglévő ingatlan tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja.

Benyújtás módja

Nem természetes személy (cég, ügyédi iroda, stb.) a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír) nyújthatja be; természetes személy a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír, foepitesz@budaors.hu e-mail címre való megküldés) vagy papíron nyújthatja be.

Határidők

A hatósági bizonyítvány kérelemben való döntés határideje 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

  • fényképek a megvalósult épületről, különálló rendeltetési egységekről,
  • tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, ha nem a tulajdonos nyújtja be a kérelmet,
  • társasház esetén az albetét tulajdonosának hozzájárulásán túl a társasház működésére vonatkozó szabályoknak (jogszabályok, alapító okirat, SzMSz) mindenben megfelelő hozzájárulás

A kérelem tárgyától függően előzetes egyeztetés alapján:

  • szakhatósági nyilatkozatok (országos építésügyi követelményeknek való megfelelés igazolásának céljából, szakkérdés esetén),
  • felelős műszaki vezetői nyilatkozat, amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírja,
  • építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § alapján (ha nincs felelős műszaki vezető)
  • közműnyilatkozatok használatbavételhez, 1 évnél nem régebbi kéményseprő nyilatkozat

A hatósági bizonyítvány elbírálásának szempontjai

A rendeltetésmódosításnak vagy rendeltetési egység szám megváltozásnak meg kell felelnie az országos, valamint a helyi építési követelményeknek. Szakkérdés esetén az érintett szakhatóság nyilatkozatát az ügyfél szerzi be.

A hatósági bizonyítvány feltétele (2013. január 1. után változás esetén) a rendeltetésmódosítást és rendeltetési egység szám megváltozást jóváhagyó – településképi bejelentési eljárásban hozott – pozitív döntés megléte.

A hatósági bizonyítvány feltétele a meglévő épület jogszerűsége és meglévő rendeltetése (használatbavételt igazoló okirat megléte, földhivatali tulajdoni lapon feltüntetett rendeltetés).

Fizetési kötelezettség

A hatósági bizonyítvány kérelem elbírálásának eljárása illetékmentes.

Eljáró szerv

Budaörs Város Polgármestere átruházott hatáskörben (Az eljárást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda folytatja le.)

Felettes szerv / jogorvoslat

A hatósági bizonyítvány ügyében érdemben hozott döntés ellen a közlést követő 15 napon belül Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) címzett - 5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

Vonatkozó jogszabályok

Fogalmak

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják.

Rendeltetés-módosítás: az építmény, az önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség használati céljának megváltoztatása.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Főépítészi Iroda

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja


Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - EPIT002 - ÉPÍTÉSÜGY - HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY (HB)

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon