menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Iratbetekintés (IB)

Ügyleírás

Általános leírás

Budaörs Város Polgármesteri Hivatala iratbetekintést biztosít budaörsi ingatlanok Hivatalban fellelhető építésügyi irataiba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint. Herceghalmi ingatlanok esetében csak 2013. január 1-ig keletkezett építésügyi iratokba biztosítható az iratbetekintés (2013. január 1. óta nincs Budaörsön építésügyi hatóság).

2013. január 1. után keletkezett építéshatósági iratok (teljes iratanyag) ügyében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz (jelenleg: Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.) lehet fordulni.

Eljárás benyújtására jogosultak köre

Ügyfél (ingatlannal rendelkező vagy annak meghatalmazottja) a teljes iratanyagot megtekintheti, másolatot kérhet.

Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti. (Ákr. 33 § (5) bekezdés)

Benyújtás módja

Az iratbetekintést írásban lehet kérelmezni. Nem természetes személy (cég, ügyédi iroda, stb.) a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír) nyújthatja be; természetes személy a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír, foepitesz@budaors.hu e-mail címre való megküldés) vagy papíron nyújthatja be. A dokumentumok irattárból való megérkezését követően az ügyfelet írásban értesítjük személyes ügyfélfogadási időpont egyeztetése céljából.

Határidő

Az iratanyagok sok esetben külső irattárban találhatóak. Keresésük kb. 1-1,5 hetet vesz igénybe.

Fizetési kötelezettség

Az iratbetekintés illetékmentes. Másolat A3-as és A4-es méretben díjmentesen kérhető.

Eljáró szerv

Az iratbetekintést Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda biztosítja.

Vonatkozó jogszabály

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Főépítészi Iroda

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja


Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - EPIT003 - ÉPÍTÉSÜGY – IRATBETEKINTÉSI KÉRELEM (IB)

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon