menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Telekadó ügyintézés

Ügyleírás

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

 • a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
 • b) a külterületen fekvő termőföldet,
 • c) a tanyát,
 • d) a közút területét,
 • e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
 • f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
 • g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
 • h) az erdőt,
 • i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet,
 • j) a folyóval összefüggő vízterületet alkotó, – kizárólag a hajózási hatóság engedélyével megszüntethető – kereskedelmi áruk ki- és berakodásának céljából szabad kikötőként használt, vízzel borított medencét;

Az adó alanya

Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az év első napján a telek tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosítottja (pl.: haszonélvezője)

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell az adatbejelentést teljesítenie.

Az adó mértéke

A telek m2-ben számított területe után 250,- Ft/m2

Az adó megfizetése

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

 • március 15-ig
 • szeptember 15-ig kell megfizetni

Az adófizetésére szolgáló számla neve és száma

Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-02510000 számú telekadó beszedési alszámla

Mentes a telekadó alól

 • Az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 • az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 • az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület, feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon feltüntetett telekből 1200 m2, amely magánszemély tulajdonát képezi. Amennyiben a telek nagysága az adómentes területet meghaladja, úgy az 1200 m2 feletti rész után a tulajdonosokat tulajdoni hányaduk arányában terheli az adófizetési kötelezettség.
 • A magánszemély tulajdonában lévő telek egésze, amennyiben azon az ingatlan-nyilvántartásban építmény bejegyzésére került sor.

Egyéb információ

Adatbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdés értelmében a természetes személy adózó kétszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Letölthető dokumentumok

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Adóiroda
Adóigazgatási Osztály

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek: vállalkozások, egyéni vállalkozások, alapítványok, egyesületek stb.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek: magánszemélyek

Elektronikus elérhetőség

Elektronikus elérhetőség

A helyi adóügyekben az elektronikus ügyindítás az E-önkormányzat portálon történik, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Letölthető dokumentumok

Betűméret:
akadálymentesített ikon