menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Biztosítási ügyek - Felelősségbiztosítás

Ügyleírás

Felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyintézés folyamatleírása

Tevékenység /folyamat lépései/

1. A Hungarikum Biztosítási Alkusz biztosításközvetítőn keresztül megkötött éves vagyon- és felelősségbiztosítás alapján a felelősségbiztosítás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő ingatlanok, közterületek területén bekövetkező felelősségi körében (pl. növényzet, úthiba által) okozott káresetek, káresemények biztosítására terjed ki.

2. A bekövetkezett káreseményt a károsult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, a káresemény pontos leírásával (káresemény időpontja és helye, károsult adatai, a bekövetkezett káresemény és a keletkezett kár részletes leírása, a kár becsült értéke, dokumentumok a hatósági intézkedésről, a kárról, illetve a káresemény helyszínéről készített fotókkal igazolva).

3. A Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa a beérkezett kárbejelentést írásban megküldi az érintett szakirodáknak szakmai állásfoglalás megkérése céljából, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, arról, hogy a káresemény helyszíne (pl. érintett útszakasz, zöldterület) az Önkormányzat kezelésében van-e, és a bekövetkezett káresemény az Önkormányzat felelősségébe tartozik-e.

4. Amennyiben a káresemény bekövetkezése az Önkormányzat felelőssége a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa a beérkezett kárbejelentést és mellékleteit, a kitöltött kárbejelentő nyomtatvánnyal együtt megküldi az Alkusz cég munkatársának, aki bejelenti a káreseményt a biztosító társasághoz.

Amennyiben a káresemény bekövetkezése nem az Önkormányzat felelőssége, a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa írásban értesíti az ügyfelet(károsult), hogy a bekövetezett kár megtérítésével kapcsolatban az Önkormányzatot felelősség nem terheli, így az Önkormányzattal szemben kártérítési igény nem érvényesíthető. Továbbá tájékoztatja a károsultat, hogy a káreseménnyel, illetve a kártérítési igényével kapcsolatban kihez fordulhat.

5. A biztosító a kárrendezéshez bekéri a károsulttól a szükséges dokumentumokat, iratokat, valamint az Önkormányzat felelősség-elismerő nyilatkozatát, továbbá lefolytatja a kárszemlét.

6. Az elbírálást követően a biztosító a kártérítési összeget - a szerződés szerinti önrész levonásával - átutalja a károsult részére.

A szerződés szerint az Önkormányzatot terhelő, önrész összegének károsult részére történő átutalásáról a Vagyongazdálkodási Iroda ügyintézője intézkedik.

7. Az ügyirat irattárba helyezése

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

  • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
  • Budaörs Város Jegyzőjének 3/2020. számú Jegyzői utasítása a Budaörsi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatáról
  • Budaörs Város Jegyzőjének a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 28/2020. számú utasítása

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon