menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatása

Ügyleírás

Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.

Típusai (altípusai):

1. Üdülő

 • Üdülő
 • Gyermeküdülő
 • Villa

2. Gyermek-és ifjúsági tábor

 • Gyermek-és ifjúsági tábor
 • Telepített sátortábor

3. Nomád táborhely

4. Hegyi Menedékház

 • Turistaház
 • Kulcsosház
 • Matracszállás

5. Bivakszállás

 • Bivakszállás
 • Téliesített bivakszállás

6. Pihenőház

 • Munkásszállás
 • Vendégszállás

7. Diákotthon, Kollégium

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától folytatható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet a rendeletben a Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározottak alapján minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a szolgáltató végzi (önminősítés). A jegyző a szálláshelyen ellenőrzést folytat le. Ha megállapítja, hogy a szolgáltató megfelel az önminősítésben és a jogszabályban foglaltaknak, a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti – a jogszabályban meghatározott esetekben - az érintett szakhatóságokat. Ha a jegyző a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítja, a szolgáltatást meg kell szüntetni. A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki. A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

A bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

Csatolandó mellékletek

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata - a tulajdoni lap kivételével 
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet a 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni

Hivatalból beszerzendő mellékletek

 • a szálláshely tulajdoni lapja
 • a szolgáltatás nyújtására jogosító okirat (pl. cégkivonat)

Letölthető dokumentumok

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Czinkán-Zsejki Judit
+36 (23) 447-955
igazgatas@budaors.hu
dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Magánszemélyek:
 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,
Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők:
 • elektronikusan.

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

8 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területén lévő, vagy létesítendő szálláshelyek

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Megyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - IGAZGATÁS006 - SZÁLLÁSHELY (NEM ÜZLETI CÉLÚ)-ENGEDÉLY KÉRELEM

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Letölthető dokumentumok

Betűméret:
akadálymentesített ikon