menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Zaj- és rezgésvédelmi ügyek

Ügyleírás

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

 • épületek és egyéb építmények építése
 • speciális szaképítés
 • gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
 • szálláshely szolgáltatás
 • vendéglátás
 • reklám, piackutatás
 • építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
 • alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
 • sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
 • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi- ill. rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyek

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság (jegyző):

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét,

b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben, időpontfoglalás nem szükséges),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton

A kérelem kötelező tartalma

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem

Azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság - a tevékenység környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelősége kérdésében - szakhatóságként jár el vagy szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti zajvédelmi dokumentációt kell benyújtani.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Városépítési Iroda
Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani.

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő: 60 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Illetékmentes a kérelem benyújtása

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül.

A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyfelet megillető jogok:

 • törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,
 • tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog
 • anyanyelv használatának joga,
 • kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,
 • kérhető a személyes adatok zártan kezelése,
 • nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,
 • iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.
 • személyes vagy képviseleti részvétel,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

 • az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - MŰSZAKI012 - ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon