menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Név-, címer- és zászlóhasználat

Ügyleírás

A természetes- és jogi személyek, tudományos, irodalmi művészi vagy egyéb közszerepléssel járó tevékenységet végzők Budaörs város nevét megnevezésében, illetve Budaörs város nevét, címerét vagy zászlaját tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, illetve emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken csak engedéllyel használhatják.

Az engedély nélküli használat eseteit és feltételeit a rendelet határozza meg.

A használat díjmentes.

Az engedély a rendeletben meghatározott okból megtagadható, illetve visszavonható.

Az engedély nélküli vagy attól eltérő használat közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként közigazgatási bírsággal sújtható.

Csatolandó mellékletek

 • kérelem, a Ket-ben és a rendeletben meghatározott tartalmi elemekkel
 • a szervezet létesítő okiratának vagy cégkivonatának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben a kérelmező nem természetes személy
 • az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, amennyiben a kérelmező ezekkel összefüggésben kérelmezi a használatot

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Jegyzői Iroda
Jogi és Szabályozási Osztály

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Postai vagy személyes úton

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

Ügyintézési határidő: 21 nap (sommás eljárásban 8 nap)

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi címer és zászló alkotásáról valamint Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Rendelet szövege

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Törvény szövege

Az ügyfelet megillető jogok:

 • törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,
 • tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog
 • anyanyelv használatának joga,
 • kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,
 • kérhető a személyes adatok zártan kezelése,
 • nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,
 • iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.
 • személyes vagy képviseleti részvétel,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

 • az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS – JEGYZŐI001 - NÉV- ÉS JELKÉPHASZNÁLAT

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon