menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Belterületi növényvédelem

Ügyleírás

A termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Parlagfű elleni védekezésre vonatkozó külön előírások:

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Erről a jegyző a helyben szokásos módon értesíti a lakosokat.

Hivatalból vagy bejelentés alapján a jegyző helyszíni ellenőrzést végez, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a parlagfű elleni védekezés elmulasztásának ténye, a jegyző meghozza a közérdekű védekezést elrendelő határozatot. Amennyiben az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdek sérelme merül fel hirdetményi közlésnek is helye van.

A határozat alapján a közérdekű védekezés elvégzésével megbízott vállalkozó elvégzi a parlagfű mentesítést, kivéve, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.

A közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatosan felmerült költségek a földhasználót terhelik.

A közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, amely növényvédelmi bírságot szab ki a védekezési kötelezettségét elmulasztó földhasználóval szemben

Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a károsító elleni védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget.

A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása, amely alapján a jegyzőköteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű ellen védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

A bejelentést

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező

lehet megtenni.

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Hivatalból vagy bejelentés alapján

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

60 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe, belterület

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon