menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Birtokvédelmi ügyek

Ügyleírás

Birtokos: aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom).

Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. Az eljárás során a kérelmezőnek azt kell bizonyítani, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták. Kérelemre induló eljárás, hivatalból megindítani nem lehet. A kérelem – a kötelező tartalmi elemekkel - formai kötöttség nélkül benyújtható. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

Csatolandó mellékletek

 • A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok.
 • Képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása.

A kérelem kötelező tartalma

 • A kérelmező adatai:
   • név,
   • lakcím (székhely),
 • Az ellenérdekű fél (felek) adatai:
   • név,
   • lakcím (székhely),
 • A birtokvitával érintett dolog megjelölése,
 • A birtokháborítás időpontjának (folyamatos birtoksértés esetén a kezdeti időpontjának) megjelölése,
 • A birtokháborítás tényének rövid ismertetése,
 • A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem,
 • Keltezés, aláírás

Megjegyzés

A kérelmet és mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a kérelmező a birtokvédelmet kéri.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A bizonyítékok bemutatása a felek kötelezettsége, az elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles. Amennyiben a felek által nem kerül csatolásra valamennyi, az ügy érdemi eldöntéséhez szükséges bizonyíték, a jegyző további bizonyítékok beszerzésére hiánypótlást nem rendelhet el, tehát a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján kell döntést hoznia.

Mind a kérelmező fél, mind az ellenérdekű fél az eljárási határidő leteltét megelőző 5. napig terjeszthet elő bizonyítékokat, illetve tehet írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatot. Ezt követően a jegyző a bizonyítási eljárást befejezi, s a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza határozatát.

Az eljárási határidő –az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok figyelembevételével- 15 nap, amely a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat.

Tájékoztató

6. Csatolandó mellékletek:

 • a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
 • képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása,

7. Tájékoztatás:

 • A kérelmet és mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a kérelmező a birtokvédelmet kéri.
 • A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
 • A bizonyítékok bemutatása a felek kötelezettsége, az elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles. Amennyiben a felek által nem kerül csatolásra valamennyi, az ügy érdemi eldöntéséhez szükséges bizonyíték, a jegyző további bizonyítékok beszerzésére hiánypótlást nem rendelhet el, tehát a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján kell döntést hoznia.
 • Mind a kérelmező fél, mind az ellenérdekű fél az eljárási határidő leteltét megelőző 5. napig terjeszthet elő bizonyítékokat, illetve tehet írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatot. Ezt követően a jegyző a bizonyítási eljárást befejezi, s a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza határozatát.
 • Az eljárási határidő –az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok figyelembevételével- 15 nap, amely a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik.
 • A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat.
 • Amennyiben elektronikus ügyintézés mellett dönt, úgy a kérelem elektronikusan (ügyfélkapun) isbenyújtható. Jogi képviselő, gazdasági társaság számára a kapcsolattartás elektronikus módja kötelező. (www.budaors.hu)

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

dr. Szauter Anikó
+36 (23) 447-945
igazgatas@budaors.hu

Benyújtás módja

Benyújtás módja

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikus úton

A birtokvédelmet kérőnek a kérelmet valamint mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Képviselő eljárása esetén a képviseletre vonatkozó megbízást csatolni kell.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében (jogi képviselő, gazdálkodó szervezet) kizárólag elektronikusan.

Magánszemély rendelkezéseit a rendelkezési nyilvántartásba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz.

Elektronikus elérhetőség

Elektronikus elérhetőség

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Amennyiben elektronikus ügyintézés mellett dönt, úgy a kérelem elektronikusan (ügyfélkapun) is benyújtható. Jogi képviselő, gazdasági társaság számára a kapcsolattartás elektronikus módja kötelező. (www.budaors.hu)

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A kérelmet a birtokháborítás kezdetétől számított 1 éven belül a jegyzőhözvagy a bírósághoz, 1 év eltelte után a bírósághoz lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

15 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területén megvalósult birtoksértő magatartás

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon