menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Telekalakítás, telekhatárrendezés

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek a megkeresése annak megállapítása céljából, hogy a tárgyi telekalakítás, telekhatárrendezés településrendezési, településfejlesztési, vagy egyéb szempontból indokolt-e?

3. Ha a telekalakításban, telekhatárrendezésben az Önkormányzaton kívül más is érintett, abban az esetben az ügyfél megkeresése, a telekalakításhoz, telekhatárrendezéshez történő előzetes hozzájárulás beszerzése érdekében.

4. Telekalakítási, telekhatárrendezési vázrajz megrendelése.

5. Ha a telekalakításban, telekhatárrendezésben az Önkormányzaton kívül más is érintett, abban az esetben a végleges telekalakítási, telekhatárrendezési határozat kézhezvételét követően telekalakítási, telekhatárrendezési szerződés tervezet készítése, továbbítása az azt ellenjegyző ügyvéd részére, jóváhagyást követően továbbítása az ügyfél részére egyeztetés céljából.

6. Az előzetesen egyeztett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

7. Szerződéskötést követően az ingatlan-nyilvántartási kérelemhez: a mellékletek (szerződés, vázrajz, szolgalmi joggal érintett területeknél szolgáltató által ellenjegyzett vázrajz CD-n, polgármesteri jóvágyás, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díjának megfizetéséről szóló bizonylat, B400 adatlap a vagyonszerzésre vonatkozóan) összeállítása és a kérelem átadása a szerződésben megbízott és meghatalmazott ellenjegyző ügyvéd részére.

8. A tulajdonjog átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése céljából.

9. Az ügyirat irattárba helyezése.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

 • Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI törvény
 • 2007. évi CXXVI. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2011. évi CXCVI törvény a Nemzeti vagyonról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
 • 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Jegyzőjének 3/2020. számú Jegyzői utasítása a Budaörsi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatáról
 • Budaörs Város Jegyzőjének a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 28/2020. számú utasítása

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon