menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Ingatlan vásárlás

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárás kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek a megkeresése annak megállapítása céljából, hogy a tárgyi ingatlan megvásárlása településrendezési, településfejlesztési, vagy egyéb szempontból az Önkormányzat érdekében áll-e, illetve szükséges-e valamely önkormányzati feladat ellátásához.

3. Ha a megkeresett szervezeti egységek nyilatkozatai alapján az ingatlan megvásárlása indokolt, abban az esetben ingatlanforgalmi szakvélemény megrendelése.

4. Az ingatlan értékétől függően előterjesztés készítése a Képviselő-testület, vagy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság számára.

5. Az eladó részére megküldésre kerül a vásárlás tárgyában hozott határozat.

6. Ha az eladó úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a vásárlás feltételeit, abban az esetben elkészítésre kerül az adásvételi szerződés tervezete, amely egyeztetésre kerül az Önkormányzat jogi szakértőjével és a vevővel.

7. Az előzetesen egyeztetett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

8. Ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján van olyan, aki az adásvétellel kapcsolatosan elővásárlási joggal rendelkezik, abban az esetben az adásvételi szerződés az elővásárlási jog gyakorlására felszólítással megküldésre kerül a jogosultak részére.

9. Ha az adásvétel érvényességéhez a vonatkozó jogszabály valamely jóváhagyást, hozzájárulást egyéb kelléket kíván meg, abban az esetben az adásvételi szerződés a nyilatkozatuk megtétele érdekében megküldésre kerül ezen szervek, illetve szervezetek részére is.

10. Ha a szerződés hatályosul – rendelkezésre áll valamennyi jogszabály által megkívánt nyilatkozat, vagy annak hiányában letelt az annak kiadására jogszabályban meghatározott idő, akkor az eladó erről tájékoztatásra kerül, továbbá feljegyzéssel megkeressük a Pénzügyi Irodát a vételár teljes egészének, vagy a szerződésben meghatározott részének megfizetése érdekében.

Nyilvántartásba vétel céljából a szerződés egy eredeti példánya is megküldésre kerül a Pénzügyi Iroda részére

11. A vételár teljes összegének megfizetését követően – ingatlan esetében - kezdeményezzük az Önkormányzat tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését.

12. A vételár teljes összegének a megfizetését követően kerül sor a megvásárol ingatlan birtokának az átruházására, amely megtörténtéről tájékoztatást küldünk a Pénzügyi Iroda az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére. részére.

13. A tulajdonjog átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése céljából.

14. Az ügyirat irattárba helyezése.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon