menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Közoktatási ösztöndíj

Ügyleírás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján közoktatási ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki az általános iskola 6-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán a tanulmányi átlaga 3,8-5,0 közötti, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér) 60%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 70%-át.

A pályázati feltételeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság írja ki.

A 2024/2025 évre szóló pályázati felhívás részleteihez kattintson ide.

Csatolandó mellékletek

1. pályázati adatlap

2. pályázó családjának jövedelemigazolása

 • a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
 • b) a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,
 • c) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
 • d) alkalmi munkából származó bevétel esetén nyilatkozat
 • e) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
 • f) munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Foglalkoztatási Osztállyal,
 • g) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

3. tanulmányi jogviszony igazolása

4. tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata

5. kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata

6. az osztályfőnök támogató javaslata

A kérelem kötelező tartalma

Pályázati Adatlapban feltüntetettek szerint

Megjegyzés

A pályázati adatlap benyújtásának határideje: a tárgyévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig.

Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege megegyezik a pályázat meghirdetésének évében érvényes minimálbér összegének 10%-val, ha a tanulmányi átlaga 4,6 és 5,00 között van. 5%-val, ha a tanulmányi átlaga 3,8 és 4,5 között van. Az ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

Tájékoztató

A ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

 • tanulói jogviszony igazolása;
 • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2020. júniusi dátumú, év végi bizonyítvány);
 • a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata;
 • az osztályfőnök támogató javaslata;
 • a szülő(k) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző havi (2020. 08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2020. év 1-8. havi nettó jövedelemről havi bontásban;
 • különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés;
 • 16. életévét betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Iroda

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Képviselő-testület
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - SZOC010 - PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon