menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Ajándékozással vegyes telekalakítás

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező irat, érkeztetése, iktatása.

2. Az utcaszabályozással érintett területrész önkormányzati tulajdonba vételérő szóló Polgármesteri nyilatkozat előkészítése az utcaszabályozással érintett területrész önkormányzati tulajdonba vételének elfogadására.

3. Ügyfél megkeresése, végleges telekalakítási határozat, záradékolt vázrajzok, személyes adatok bekérése a telekalakítási és ajándékozási szerződéshez. A szerződéshez szükséges egyéb, telek újra osztás esetén a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatok, valamint szolgalmi joggal érintett ingatlanok esetén a szolgáltató által jóváhagyott záradékolt vázrajz bekérése.

4. Telekalakítási és ajándékozási szerződés tervezet készítése, továbbítása az azt ellenjegyző ügyvéd részére, jóváhagyást követően továbbítása az ügyfelek részére egyeztetés céljából.

5. Az előzetesen egyeztett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően, egy eredeti példánya megküldésre kerül a Pénzügyi Iroda részére.

6. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés igazgatás-szolgáltatási díjának megfizetése:

A díjat a megajándékozott Önkormányzat fizeti meg, összegét a telekalakítási és ajándékozási szerződés Kötelezettségvállalási előlapja tartalmazza.

  • Alap esetben a díjat az Önkormányzat a telekalakítási és ajándékozási szerződés Pénzügyi Irodára, Feljegyzéssel történő átadását követően utalja, az erről szóló bizonylatot a Vagyongazdálkodási Irodának megküldi.
  • Amennyiben az eljárást gyorsítandó az ügyfél a díjat előre megfizeti, az Önkormányzat a bizonylatot az ügyféltől az ingatlan-nyilvántartási kérelem mellékletéhez bekéri, s a telekalakítási és ajándékozási szerződés Pénzügyi Irodára történő átadásakor a Feljegyzésen kéri a díj ügyfélnek történő átutalását.
  • Sürgősségi eljárás díját az ügyfél fizeti meg.

7. Szerződéskötést követően az ingatlan-nyilvántartási kérelemhez: a mellékletek (szerződés, vázrajz, szolgalmi joggal érintett területeknél szolgáltató által ellenjegyzett vázrajz CD-n, polgármesteri jóvágyás, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díjának megfizetéséről szóló bizonylat, B400 adatlap a vagyonszerzésre vonatkozóan) összeállítása és a kérelem átadása a szerződésben megbízott és meghatalmazott ellenjegyző ügyvéd részére.

8. A terület birtokba vétele, amennyiben a szerződés nem rendelkezik ettől eltérően.

A változások ingatlan-nyilvántartási bejegyzését tartalmazó határozat érkeztetése, iktatása, szükség esetén ügyfélnek történő megküldése, a határozat egy példányának átadása az ingatlan vagyon-kataszter vezetését végző ügyitéző részére a változás átvezetése céljából.

10. Az ügyirat irattárba helyezése.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon