menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Előzetes szakhatósági állásfoglalás (ESZ)

Ügyleírás

Általános leírás

Budaörs Város Jegyzője Budaörs közigazgatási területén lévő ingatlanra vonatkozóan szakhatóságként vesz részt villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban, közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásában és az elektronikus hírközlési építmények építésügyi engedélyezési eljárásában a településrendezési követelményekkel, a helyi építési szabályzattal és helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményekkel való összhang megállapítása - szakkérdés elbírálása – kérdésében.

Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak a tervdokumentáció alapján kérhető.

Eljárásra benyújtására jogosultak köre

tervező, építtető, tulajdonos vagy ezek meghatalmazottja.

Benyújtás módja

Az előzetes szakhatósági eljárás a kérelmező által benyújtott kérelemre indul. Az előzetes szakhatósági állásfoglalást írásban kell kérelmezni és lefolytatni. Nem természetes személy (cég, ügyédi iroda, stb.) a kérelmet a tervmelléklettel együtt elektronikus úton (i-form, e-papír) nyújthatja be; természetes személy a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír, foepitesz@budaors.hu e-mail címre való megküldés) vagy papíron nyújthatja be. A szakhatósági eljárást megelőzően (ügyfélfogadási időben, illetve digitális tervek központi e-mail címre történő megküldésével) előzetes konzultációra van lehetőség.

Határidők

Az előzetes szakhatósági állásfoglalást, illetve annak megtagadását tartalmazó végzést, továbbá 1 pld. záradékkal ellátott tervdokumentációt a jegyző a kérelem és mellékletei megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hatálya 1 év, melynek lejárta után a vonalas létesítmények engedélyezési eljárásában már nem használható fel. Újabb kérelemre újabb szakhatósági hozzájárulás kiadható abban az esetben, ha a tervezett létesítmény a vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak továbbra is megfelel.

Fizetési kötelezettség

Az előzetes szakhatósági eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Budaörs Város Jegyzője

Vonatkozó jogszabályok

Tájékoztató


Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Főépítészi Iroda

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő


Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - EPIT001 - ÉPÍTÉSÜGY – ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRELEM (ESZ)

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon