menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Belső Ellenőrzési Iroda

Alapadatok

 • Vezető neve, beosztása
  Tóth Attila (Irodavezető)
 • Telefonszám +36 (23) 447-886
 • Email jegyzo@budaors.hu
 • Cím 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
  Mutasd a térképen
 • Postai cím 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
 • Illetékességi terület

  Az Áht. 70 § (1) bekezdéséből levezetve az iroda tevékenységét közvetlenül a jegyző irányítása alatt végzi, és illetékességi köre kiterjed a Budaörs Önkormányzat irányítása alatt álló valamennyi költségvetési szervre, ideértve a Budaörsi Polgármesteri Hivatalt is.

  Az illetékességi kör kiterjed a Budaörs Város Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekre és a lebonyolító szervezetekre.

  Az iroda munkatársai ellenőrizhetik a Budaörs Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1 § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságokat.

Feladatok

Az iroda fő tevékenysége az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70 § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján olyan bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek elsődleges célja - az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszerének fejlesztésén keresztül - a költségvetési szerv működése és gazdálkodása szabályszerűségének és eredményességének növelése. A közfeladatok ellátását, a tervezést, a belső szabályzatoknak való megfelelést vizsgálva és értékelve az iroda munkatársai megállapításokat és javaslatokat fogalmaznak meg az ellenőrzött szervezetek és szervezeti egységek vezetői részére.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) megújult filozófiája alapján az iroda kiemelt figyelmet fordít a Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – ideértve a Budaörsi Polgármesteri Hivatalt is - belső kontrollrendszerének ellenőrzésére, kockázatkezelési módszereinek vizsgálataira a ténylegesen vagy potenciálisan megjelenő külső és belső kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából.

Az iroda rendszerszemléletű ellenőrzések keretében gondoskodik az illetékességi területébe tartozó költségvetési szervekben a hatékony, gazdaságos, és az eredményes gazdálkodás rendszeres, valamint hézagmentes vizsgálatáról. A gyakorlatban hasznosítható javaslatokat dolgoz ki a vezetés számára a szabályozottság, a szabályszerűség biztosítása érdekében, illetőleg a költséghatékony működtetés elősegítése céljából.

Az irodavezető és a belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésében meghatározott miniszteri engedéllyel, és a Bkr. 24 § -ban rögzített állami iskolai végzettséggel és szakképesítésekkel.

Betűméret:
akadálymentesített ikon