Változik az önkormányzati egyéni választókerületi beosztás

Tisztelt Választópolgárok!

Városunkban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény értelmében – hasonlóan a 2014. és 2019. évi választásokhoz – , a 2024-ben esedékes helyhatósági választáson is tíz egyéni választókerületben szerezhető majd képviselői mandátum a négy kompenzációs listáról betölthető képviselői hely mellett. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján ugyanakkor szükségessé vált a 2014-ben kialakított önkormányzati egyéni választókerületi beosztás módosítása, mivel az egyes választókerületek a területükön lakcímmel rendelkező választópolgárok száma alapján az azóta eltelt idő települést érintő demográfiai mozgásai miatt már nem voltak arányosak.

A helyi választási bizottság által véleményezett és a helyi választási iroda vezetőjének, azaz az önkormányzat jegyzőjének jogerős határozatával kialakított új választókerületi rendszerben – annak ellenére, hogy kialakítása során a jogszabályi követelmények teljesítése mellett a módosítások lehetőség szerinti minimális mértékére törekedtünk – , egyes címek, közterületek meghatározott szakaszai vagy akár teljes közterületek is a korábbihoz képest más választókerülethez kerültek besorolásra. A változások a település választópolgárainak közel egytizedét érintik. Ezért – bár a húsz szavazóhelyiség várhatóan a továbbiakban is a korábbi helyszíneken kerül kialakításra – , előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő szavazókört kell majd felkeresniük az önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásán, melyre az Európai Parlament tagjainak megválasztásával egyidejűleg kerül sor, várhatóan június 9-én.

A körzetesítési feladatok elvégzésére (vagyis a szavazókörök kialakítására és az egyes címek szavazóhelyiségekhez rendelésére) a most módosított egyéni választókerületi beosztást is figyelembe véve a későbbiekben kerül sor, melyről külön tájékoztatást adunk majd.

Javasoljuk, hogy figyelmesen tanulmányozzák a Nemzeti Választási Iroda által a választást megelőző 51. napig megküldött értesítőt, és idejében tájékozódjanak a szavazás pontos helyszínéről!

Budaörsi Helyi Választási Iroda
Választási Információs Szolgálat

Kapcsolódó dokumentumok:

Szavazókörök

Közlemény a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról

A Budaörsi Helyi Választási Iroda közleménye

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek-, a nemzetiségi önkormányzati képviselők-, valamint az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos tudnivalókról

Ki jogosult szavazni?

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek-, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a magyar és az EU más tagállamának állampolgárai, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személyek, amennyiben nagykorúak és Magyarország területén lakóhellyel rendelkeznek. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán további feltétel, hogy a választópolgár a nemzetiségi névjegyzékben szerepeljen.

Az Európai Parlament tagjainak választásán a magyar és az EU más tagállamának állampolgárai szavazhatnak, amennyiben nagykorúak és Magyarország területén lakóhellyel rendelkeznek, valamint azok a nagykorú magyar állampolgárok is, akiknek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában nincs lakcímük.

Mikor, hol és hogyan szavazunk?

A szavazásra 2024. június 9-én (vasárnap) kerül sor. Szavazni 6-tól 19 óráig, a lakóhely szerinti szavazókörben személyesen – a lakcímmel nem rendelkezők esetében levélben – lehet. A szavazáshoz hozza magával érvényes személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét és lakcímigazolványát, illetőleg a lakcímet is tartalmazó papíralapú személyi igazolványát.

Kikre szavazunk?

Budaörs város helyi önkormányzati képviselőire és polgármesterére, a Pest vármegyei közgyűlés tagjaira, illetve az Európai Parlament tagjaira, nemzetiségi választópolgárként továbbá – amennyiben az adott nemzetiség esetében megtartásra kerül – a görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb, és szlovák települési nemzetiségi képviselőkre, illetve a magyarországi nemzetiségek Pest vármegyei és az országos nemzetiségi önkormányzatainak tagjaira.

Miként zajlik a mandátumszerzés?

10 helyi önkormányzati képviselő egyéni választókerületben, míg további 4 kompenzációs listán szerezhet mandátumot. Egyéni választókerületben képviselő, illetve a város polgármestere az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, a kompenzációs listák jelöltjei pedig az egyéni választókerületben mandátumot nem eredményező szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. A Pest vármegyei közgyűlés tagjai listáról, a jelölő szervezetek listáira leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. A települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 3 vagy 5 mandátum szerezhető, képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapták. A területi és országos nemzetiségi választáson a listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

Az Európai Parlamentben 21 képviselői mandátum szerezhető a jelölő szervezetek listáira leadott szavazatok arányában.

Mikor kapjuk meg az értesítőt és nyílvános-e a névjegyzék?

A szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárt 2024. április 19-ig a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét és idejét, s tájékoztatást nyújt az szavazás során a személyazonosság igazolásához szükséges okmányokról, valamint a szavazással kapcsolatosan benyújtható, további lehetséges kérelmekről. A meg nem kapott, elveszett vagy megsemmisült értesítő helyett új a Helyi Választási Irodától kérhető. A szavazóköri névjegyzék adatait annak lezárásáig a Helyi Választási Irodában bárki megtekintheti.

Hogyan és meddig ajánlhatunk jelöltet és listát?

Jelöltet ajánlani 2024. május 6-ig, listát ajánlani május 7-ig ajánlóíven lehet. Egyéni választókerületi képviselő-jelöltséghez az adott választókerület választópolgárai 1%-ának, polgármester-jelöltséghez a város 300 választópolgárnak, míg a vármegyei választáson listaállításhoz a vármegye választópolgárai 0,5%-ának ajánlása szükséges. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 5%-ának – de minimum 5 fő – ajánlása szükséges, a területi és országos lista állításához a választópolgárok 2%-ának ajánlása mellett meghatározott számú települési jelölt-állítás is követelmény. A pontos ajánlási küszöbszámokat a Helyi Választási Iroda vezetője 2024. április 4-én teszi közzé, a nemzetiségi önkormányzati választás esetében pedig a Nemzeti Választási Bizottság választást kitűző határozata tartalmazza azokat. Az európai parlamenti választáson listaállításhoz legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges.

Hogyan regisztrálhatjuk valamely nemzetiséghez tartozásunkat?

Erre irányuló, bármelyik Helyi Választási Irodához személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján, vagy a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton, elektronikus azonosítással is benyújtható kérelemmel, legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig.

Hogyan szavazhatunk lakóhelyünktől távol?

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek- és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán átjelentkezni kizárólag a választás kitűzését legalább 30 nappal megelőzően létesített és a szavazásnapig érvényes tartózkodási helyre lehet, a Helyi Választási Irodához személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton, elektronikus azonosítással is benyújtható kérelemmel, legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig. Külföldön, külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség. Az Európai Parlament tagjainak választásán a választópolgár bármely településre átjelentkezhet vagy kérheti a külképviseleti névjegyzékbe vételét, a fent megjelölt módokon és határidővel.

Hogyan szavazhatunk mozgásunkban gátoltként?

Az egészségi állapotból, fogyatékosságból vagy fogvatartásból adódóan mozgásában gátolt választópolgár Helyi Választási Irodához személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton, vagy a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton benyújtott kérelem útján igényelhet mozgóurnát a benyújtás módjától függően 2024. június 5-én 16 óráig, illetve 7-én 10 óráig, továbbá a szavazás napján 12 óráig elektronikus úton elektronikus azonosítással, vagy írásban annak a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottságánál, amelynek névjegyzékén szerepel.

Hány választókerület van és hol találhatók a szavazóhelyiségek?

A Helyi Választási Iroda vezetője 10 egyéni választókerületet alakított ki, mindegyikben 2-2 szavazókörrel (szavazóhelyiséggel). A polgármester- és a települési nemzetiségi választás szempontjából az egész város, a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása és a területi nemzetiségi választás szempontjából az egész megye – előbbi esetében bele nem értve a megyei jogú városokat –, az Európai Parlament tagjainak választása és az országos nemzetiségi választás szempontjából az egész ország egy választókerületet alkot.

A szavazóhelyiségek az alábbi intézményekben kerültek kijelölésre:

  • 1-2. sz. szavazókör: Vackor Óvoda, Szabadság út 136.
  • 3-4. sz. szavazókör: Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház, Szabadság út 26.
  • 5-6. sz. szavazókör: Rózsa utcai tagóvoda, Rózsa u. 17.
  • 7-8. sz. szavazókör: Kesjár Csaba Általános Iskola, Őszibarack u. 29.
  • 9-10. sz. szavazókör: Budaörsi 1. sz. Általános Iskola, Hársfa u. 29.
  • 11-14. sz. szavazókör: Herman Ottó Általános Iskola, Ifjúság u. 6.
  • 15-18. sz. szavazókör: Bleyer Jakab Általános Iskola, Iskola tér 1.
  • 19. sz. szavazókör: Kamaraerdei Közösségi Ház, Kismartoni u. 45.
  • 20. sz. szavazókör: Kamaraerdei Óvoda, Beregszászi u. 2.

Valamennyi szavazóhelyiség akadálymentes. Azon választópolgárok, akiknek a címe csak Budaörs megnevezését tartalmazza, továbbá akik Budaörs településre bejelentett tartózkodási hely hiányában jelentkeztek át, a 13. sz. (kijelölt) szavazókörben szavazhatnak. A választókerületekről, illetve a lakcíméhez tartozó szavazókörről a városi honlapon vagy a Nemzeti Választási Iroda weboldalán tájékozódhat.

Hol tájékozódhatunk a jelöltekről és listákról?

A választáson induló jelöltekről és listákról a városi honlapon vagy a Nemzeti Választási Iroda weboldalán informálódhat.

Milyen választási szervek működnek és hogyan léphetünk kapcsolatba velük?

A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok működnek, tagjaikról a városi honlapon tájékozódhat. Városi szinten a Helyi Választási Iroda (vezetője: dr. Bocsi István jegyző; székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.; email: valasztas@budaors.hu; hivatali kapu: BOPMH, KRID azonosító: 406132725), illetve a Helyi Választási Bizottság (elnöke: dr. Szinessy Péter Iván, székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.; email: valasztas@budaors.hu; hivatali kapu: BOPMH, KRID azonosító: 406132725) működik. A Helyi Választási Bizottság tagjainak névsora, ülésének meghívói és döntései a városi honlapon kerülnek közzétételre.

Határidők

A határidőkről a valasztas.hu oldal egyik aloldalán tájékozódhat.

kit ajánlottam (feltöltés alatt)

a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok (feltöltés alatt)

szavazóköri jegyzőkönyvek megtekintési rendje (feltöltés alatt)