Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató részönkormányzati jelölési eljárással összefüggő adatkezelési tevékenységről. Megtekintéshez, letöltéshez kattintson ide.

A jelölési eljárás általános szabályai

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két településrészi önkormányzatot hozott létre.

Az 5 fővel működő Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat illetékességi területének határai:

 1. északon: a Hosszúréti-patak tengelyvonala,
 2. délen: a Szajkó u., valamint a 0126/1, 0126/2 és 0127 hrsz.-ú ingatlanok;
 3. keleten: a Kamaraerdei út, Torockó u., és Vörösbegy u.
 4. nyugaton: a Veréb u. és folytatásában a Hosszú-réti patakig Törökbálint közigazgatási határa.

A szinén 5 fővel működő Budaörs Frankhegyi Településrészi Önkormányzat illetékességi területének határai:

 1. északon: a Budai Tájvédelmi körzet;
 2. délen: a 9756/3 hrsz.; 9756/2 hrsz.; 9755/2 hrsz.; 9724/1 hrsz.; 9721/4 hrsz.; Tűzkőhegyi utca (9723 hrsz.); 9721/4 hrsz.; 9721/3; 9720/4; Csendes utca (9718 hrsz.); 9715 hrsz.; Csendes utca (9714/1hrsz.); 9713 hrsz.; 2558 hrsz.; Árokparti utca (9596/2 hrsz.); 9629/1 hrsz.; Cserebogár utca (9575 hrsz.); 2505/1; 2505/2; Ringló utca (9599 hrsz.); 9605 hrsz.; 9604 hrsz.; 9603 hrsz.; 9602 hrsz.; 9601/1 hrsz.; 9601/2 hrsz.; 9600/2 hrsz.; 9600/1 hrsz.; Ringló utca (9599 hrsz.); 9541/2 hrsz.; 9540/2 hrsz.; 9541/1 hrsz.; 9539/2 hrsz.; 9534 hrsz.; 9532/5 hrsz.; 9532/4 hrsz.; 9531 hrsz.; 9530/2 hrsz.; 9523/4 hrsz.; 9524/1 hrsz.; 9523/2 hrsz.; 9523/3 hrsz.; 9522/1 hrsz.; Naphegy árok (2192/2 hrsz.); Szöcske utca (2191/7-, 2181/3 hrsz.); Naphegy utca (2171 hrsz.); Nefelejts utca (1681/1 hrsz.); Völgy utca (9123 hrsz.); Kőhát utca (9045/4 hrsz.); Víztorony utca (9045/5 hrsz.); Zúzmara utca (9021/14-, 1402 hrsz.); 9019/2 hrsz. ingatlanok;
 3. Keleten: Budapest közigazgatási határa, Szépkilátó utca (9466/2-, 9466/1 hrsz.); Felsőhatár utca (9681/1-, 9682-,9760 hrsz.);
 4. nyugaton: 9019/2 hrsz.; 9019/1 hrsz.; 9016/1 hrsz.; Kőhalom utca (1374 hrsz.); Budai Tájvédelmi körzet.

A településrészi önkormányzati választási eljárásról a 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A településrészi önkormányzat tagjait - települési képviselőkből, és más, az adott településrészen élő választópolgárokból - a Képviselő-testület az alakuló ülést követő ülésen választja meg. A településrészi önkormányzat testületén belül a települési képviselő és nem képviselő tagok arányáról a Képviselő-testület a választással egyidejűleg dönt.

A nem képviselő tagok a jelölési eljárásban legtöbb jelölést kapott húsz, a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölt közül választhatók. Az első húsz jelölt személyének megállapítása során nem kell figyelembe venni azon jelölteket, akik az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a településen polgármesteri vagy önkormányzati képviselői mandátumot szereztek.

Településrészi önkormányzat nem települési képviselő tagjává az a választópolgár választható, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, és

 1. a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezik;
 2. a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel, vagy önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

Nem kell a településrészi önkormányzat tagjait megválasztani, ha a nyilvántartásba vett, nem települési képviselő tag-jelöltek száma nem éri el a településrészi önkormányzat SZMSZ-ben meghatározott létszámát.

Településrészi önkormányzat nem képviselő tag-jelöltje az, akit az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a település egyéni választókerületeiben a képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma átlagának megfelelő számú jelölésre jogosult jelöltnek ajánlott. A választópolgár a jelölést egyidejűleg egyéni választókerületi, kompenzációs és megyei listás, illetve polgármesteri jelöltség mellett is elfogadhatja. Jelölt csak független jelöltként indulhat.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív igénylésére, kiállítására és átadására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120-121. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

 1. azok a Helyi Választási Irodától az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kitűzését követően igényelhetők;
 2. az ajánlóíven a Helyi Választási Iroda a jelöltként indulni szándékozó személy nevét és a részönkormányzat megjelölését tünteti fel.

Ajánlóív kiadása az általános önkormányzati választás kitűzésétől kezdve kezdeményezhető. Az ívek felvételének első lehetséges napja: április 20. (szombat).

Az ajánlásra a Ve. 122-123. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az választópolgár ajánlhat jelöltet, aki e rendelet alapján jelölésre jogosult.

A jelöltet az ajánlóívek átadásával a Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerinti határidőben (az általános önkormányzati választást megelőző 34. napig)kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

A Helyi Választási Iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során a Ve. 125-128. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

 1. meg kell állapítani, hogy az ajánló választópolgár e rendelet alapján jelölésre jogosult-e,
 2. az ajánlóíveket a településrészi önkormányzat tagjainak megválasztását követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni.

A jelöltet a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétel során a Ve. 132. §-ában és 133. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a törvényes feltételek körében vizsgálni kell a rendeletben foglalt feltételeket is.

A jelölési eljárás során:

1. jelölésre jogosult: az a személy, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó, és

 1. a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezik;
 2. a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel, vagy önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

2. lakcím: a Ve. 3. § 5. pontjában meghatározott cím;

3. önálló ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11-13. §-ában meghatározott ingatlan.

A jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

A szükséges ajánlások száma: 24

A jelöltállításhoz szükséges nyomtatványok

Letöltés: Ajánlóív igénylés nyomtatvány (ARÖK)

Határidők

Ajánlóívek igénylése:

A 2024. évi általános önkormányzati választás kitűzésétől (2024. március 12.) a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig. Az ajánlóív igénylésére szolgáló (ARÖK jelű) nyomtatvány a jelöltállításhoz szükséges nyomtatványok menüpontban található.

Ajánlóívek átvétele:

A szavazást megelőző 50. naptól (2024. április 20.) a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig (2024. április 20-án szombaton ügyeletet tart a Helyi Választási Iroda, ezt követően 22-én hétfőn lesz legközelebb lehetőség az ügyintézésre). Az ajánlási küszöb a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma menüpontban található.

Jelölt bejelentése:

A helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölt bejelentésének határidejével megegyezően 2024. május 6. 16:00 óráig, az ajánlóívek benyújtásával. A határidő jogvesztő.